banner-tra-cuu
Cước vận chuyển
Vận đơn
Bưu cục
Bảng giá
Hàng cấm gửi
Gửi từ: *

Tỉnh/ Thành phố
Quận/ Huyện
Phường/ Xã
Gửi hàng trong Việt Nam
Gửi đến: *
Tỉnh/ Thành phố
Quận/ Huyện
Phường/ Xã
Weight *
Nhập mã vận đơn của bạn (cách nhau bởi dấu phẩy), tối đa 10 vận đơn.
Vui lòng chọn tỉnh/thành phố
Vui lòng chọn quận/huyện
1. Súng đạn, bom mìn, dao kiếm, công cụ hổ trợ
Vũ khí, dao các loại, đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự, quân trang, quân dụng, trang bị quân sự khác, hiện vật thuộc di tích văn hóa lịch sử và bộ phận được tách rời của các vật này
2. Vật hoặc chất dể nổ dễ cháy
Các loại vật/chất dể cháy nổ thông dụng như: bình ga, pháo các loại.
3. Văn hóa phẩm đồi trụy, phản động chống phá nhà nước
Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, ấn phẩm tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước, mê tính dị đoan, có hại tới giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em.
4. Các chất ma túy và các chất kích thích thần kinh
Các chất ma túy, chất kích thích thần kinh(bao gồm cả tiền chất, nguyên vật liệu chế tạo ra ma túy, chất kích thích), hóa chất có tính độc hại mạnh và thuốc lá điếu sản xuất ở nước ngoài.
5. Các loại hàng nhà nước cấm kinh doanh hoặc nhập khẩu
Các loại vật phẩm hàng hóa mà Nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm nhập khẩu.
6. Thư trong bưu kiện (Thư gửi kèm trong hàng hóa)
Thư trong bưu kiện (Thư gửi kèm trong hàng hóa)
7. Sinh vật sống
Sinh vật sống là thực vật, động vật; động vật hoang dã, quý hiếm cần được bảo vệ (bất luận ở trạng thái nào)
8. Tiền bạc giấy tờ có giá trị
Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ giá trị như tiền.
9. Kim khí quý (vàng, bạc, đá quý)
Các loại kim khí quý(vàng, bạc, bạch kim...) các loại đá quý hay sản phẩm khác được chế biến từ kim khí, đá quý.
10. Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi, gửi nhiều địa chỉ nhận
Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi, gửi nhiều địa chỉ khác nhau.
11. Vật phẩm, ấn phẩm hàng cấm nhập theo thông báo LM bưu chính TG
Vật phẩm, ấn phẩm hàng cấm nhập vào nước nhận theo thông báo của liên minh bưu chính thế giới (UPU).
12. Vật phẩm, hàng hóa trong thư, ấn phẩm, học phẩm dùng cho người mù
Vật phẩm, ấn phẩm hàng cấm nhập vào nước nhận theo thông báo của liên minh bưu chính thế giới (UPU)
* Nhân viên cần phải kiểm tra hàng trước nhận từ khách để xác nhận loại hàng đang gửi thuộc loại hàng nào trong hai loại kể trên để xử lý hàng
Tracking đơn hàng - Dễ dàng 1 chạm Tra cứu, liên hệ shipper, quản lý dòng tiền
Tải app ngay Phiên bản 1.5.4
x