Điều khoản chung I. Điều khoản dịch vụ 1. Dịch vụ 2. Phí dịch vụ 3. Tiếp nhận, giao hàng và chuyển hoàn 4. Từ chối vận chuyển 5. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng 6. Quyền và nghĩa vụ của J&T 7. Miễn trừ trách nhiệm II. Điều khoản về dữ liệu cá nhân 1. Dữ liệu thu thập 2. Xử lý dữ liệu 3. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng 4. Hậu quả và thiệt hại không mong muốn 5. Quy định khác III. Điều hoản & điều kiện chương trình khách hàng thành viên J&T 1. Giới thiệu 2. Tư cách thành viên 3. Chương trình khách hàng thành viên J&T tại việt nam 4. Điểm, hạng thành viên và ưu đãi 5. Thay đổi, chấm dứt và/hoặc loại khỏi chương trình khách hàng thân thiết J&T 6. Liên hệ
Điều khoản chung

Định nghĩa và diễn giải

"J&T" là Công ty TNHH Một thành viên Chuyển phát nhanh Thuận Phong.

"Dịch Vụ" là dịch vụ chuyển phát nhanh do J&T cung ứng cho Khách hàng.

"Khách Hàng" là bên sử dụng dịch vụ của J&T.

"Người Nhận" là người nhận Hàng Hóa theo yêu cầu của Khách Hàng.

"Người Gửi là người gửi Hàng Hóa cho J&T để thực hiện việc vận chuyển, Người Gửi có thể là Khách Hàng hoặc người do Khách Hàng chỉ định.

"Hàng Hóa" hoặc "Bưu Gửi" là thư, gói kiện hàng hóa mà Khách Hàng đề nghị J&T vận chuyển.

"Phí Dịch Vụ" là các loại cước, phí Khách Hàng thanh toán cho J&T nhằm thực hiện Dịch Vụ.

"Tiền Hàng" hoặc "COD" là giá trị Hàng Hóa phát sinh từ giao dịch giữa Khách Hàng và Người Nhận mà Khách Hàng muốn J&T hỗ trợ nhận từ Người Nhận khi giao Hàng Hóa.

"Dữ Liệu" là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Thông tin giúp xác định một con người cụ thể là thông tin hình thành từ hoạt động của cá nhân mà khi kết hợp với các dữ liệu, thông tin lưu trữ khác có thể xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Để làm rõ, các dữ liệu được nêu tại Mục II.1.1 ĐKC này được xem là dữ liệu cá nhân;

"Dữ Liệu Cá Nhân Cơ Bản" bao gồm:

 • a.

  Dữ liệu được nêu từ Mục II.1.1.a đến g ĐKC này;

 • b.

  Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc dữ liệu cá nhân nhạy cảm hoặc theo quy định pháp luật.

"Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm" là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:

 • a.

  Dữ liệu được nêu từ Mục II.1.1.h đến i ĐKC này;

 • b.

  Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

"Xử Lý Dữ Liệu" là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

"Bên Kiểm Soát" là tổ chức, cá nhân quyết định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân.

"Bên Xử Lý" là tổ chức, cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu thay mặt cho Bên Kiểm soát dữ liệu, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với Bên Kiểm Soát.

"Bên Thứ Ba" là tổ chức, cá nhân mà không phải là J&T, Khách Hàng và các thực thể có quan hệ mẹ, con với J&T.

"ĐKC" là Điều Khoản Chung này.

I. Điều khoản dịch vụ

 • DỊCH VỤ
  • J&T cung ứng dịch vụ chuyển phát nhanh. Theo đó, J&T sẽ nhận Hàng Hóa từ Khách Hàng hoặc Người Gửi và gửi đến Người Nhận theo thông tin do Khách Hàng cung cấp và nhận thanh toán Phí Dịch Vụ từ Khách Hàng.
  • Trường hợp Khách Hàng chọn phương thức vận chuyển kèm thu Tiền Hàng (COD), J&T sẽ hỗ trợ Khách Hàng nhận Tiền Hàng từ Người Nhận và chuyển lại cho Khách Hàng.
  • Dịch vụ Giao Hàng Một Phần. J&T hỗ trợ Khách Hàng mang nhiều Hàng Hóa trong một Bưu Gửi để Người Nhận lựa chọn mua và thanh toán. Số Hàng Hóa còn lại được chuyển hoàn cho Khách Hàng theo quy định tại Hợp Đồng.
 • PHÍ DỊCH VỤ
  • Khách Hàng có thể tham khảo giá tại website: https://jtexpress.vn/vi/tracking?type=price-list để biết về Cước Vận Chuyển đối với từng Khu vực.
  • Khối lượng Hàng Hóa tính Cước Vận Chuyển được xác định qua cân thực tế (trọng lượng thực) hoặc quy đổi theo thể tích (trọng lượng quy đổi) tùy khối lượng nào lớn hơn.
  • Phí Thu Tiền Hàng là khoản phí Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán cho J&T để J&T hỗ trợ thu Tiền Hàng cho Khách Hàng từ Người Nhận. Phí Thu Tiền Hàng chỉ được chi trả khi J&T giao Hàng Hóa và nhận Tiền Hàng thành công.
  • Phí Đóng Gói là khoản phí Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán cho J&T để tiến hành đóng gói các Hàng Hóa dễ vỡ hoặc theo quy định phải đóng thùng, bao gói đặc thù.
  • Phí Lưu Kho là khoản phí Khách Hàng thanh toán cho J&T trong trường hợp J&T phải lưu kho Hàng Hóa của Khách Hàng lâu hơn thông thường phát sinh từ lỗi của Khách Hàng hoặc Người Gửi hoặc Người Nhận hoặc theo yêu cầu của Khách Hàng.
  • Phí Khai Giá là phí do Khách Hàng thanh toán cho J&T để khai báo giá trị Hàng Hóa phục vụ cho việc tính giá trị bồi thường.
  • Ngoài ra, J&T có thể áp dụng các loại phí dịch vụ khác phù hợp với dịch vụ cung cấp đến Khách Hàng.
 • TIẾP NHẬN, GIAO HÀNG VÀ CHUYỂN HOÀN
  • 3.1 Tiếp nhận
   1. Khách hàng có thể gửi Hàng Hóa trực tiếp tại Bưu cục hoặc đề nghị nhân viên của J&T đến nhận hàng theo thỏa thuận tại Hợp Đồng.
   2. Gói Hàng Hóa phải đảm bảo không rơi sản phẩm khỏi bao bì; không dùng dây thừng, dây vải để đóng gói; gói Hàng Hóa không có các dấu hiệu bất thường như móp méo, rách, ẩm ướt, có mùi lạ, … Đối với Hàng Hóa không thể đóng gói theo tiêu chuẩn của J&T, Khách Hàng phải liên hệ với J&T trước khi gửi Hàng Hóa để được hướng dẫn chi tiết.
  • 3.2 Giao hàng
   1. Sau khi tiếp nhận hoặc lấy hàng thành công, J&T sẽ tiến hành giao hàng cho Người Nhận tại địa chỉ Khách Hàng chỉ định. Nếu giao hàng không thành công 03 lần, J&T sẽ thực hiện chuyển hoàn.
   2. Theo thỏa thuận tại Hợp Đồng, J&T sẽ hỗ trợ các Khách Hàng có nhu cầu thay đổi thông tin như thời gian, địa điểm, tên Người Nhận, … trước khi đơn hàng chuyển sang trạng thái “bắt đầu chuyển hoàn”, cụ thể:
    • -

     Nếu địa chỉ giao hàng mới nằm cùng quận/huyện với địa chỉ giao hàng ban đầu, J&T sẽ giao hàng tới địa chỉ mới và không tính thêm chi phí;

    • -

     Nếu địa chỉ giao hàng mới nằm khác quận/huyện nhưng cùng tỉnh/thành phố với địa chỉ giao hàng ban đầu và không làm thay đổi cước phí vận chuyển, J&T có thể giao hàng tới địa chỉ mới và không tính thêm chi phí;

    • -

     Nếu địa chỉ giao hàng mới nằm khác tỉnh/thành phố với địa chỉ giao hàng ban đầu hoặc nằm trong khu vực không hỗ trợ vận chuyển thì J&T không thể hỗ trợ.

  • 3.3 Chuyển hoàn
   1. J&T thực hiện chuyển hoàn đến địa chỉ nhận Hàng Hóa chuyển hoàn do Khách Hàng cung cấp tại thời điểm đặt đơn hàng; trường hợp không có địa chỉ nhận Hàng Hóa chuyển hoàn cụ thể thì J&T sẽ chuyển hoàn đến địa chỉ nhận bàn giao Hàng Hóa. Khách Hàng phải thanh toán Phí Chuyển Hoàn cho J&T.
   2. Trường hợp J&T chuyển hoàn 03 lần không thành công hoặc Khách Hàng hoặc Người Gửi xác nhận không nhận hàng thì được xem là Khách Hàng từ chối nhận hàng hóa chuyển hoàn. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày từ chối nhận Hàng Hóa chuyển hoàn, Khách Hàng hoặc Người Gửi có thể liên hệ J&T để nhận lại Hàng Hóa và thanh toán Phí Lưu Kho. Quá thời hạn trên, J&T được toàn quyền xử lý Hàng Hóa mà không phải bồi thường, hoàn tiền cho Khách Hàng và Người Gửi.
 • TỪ CHỐI VẬN CHUYỂN
  • a.

   J&T từ chối vận chuyển Hàng Hóa thuộc danh mục hàng từ chối vận chuyển, hàng cấm vận chuyển/cấm gửi được niêm yết tại website của J&T và/hoặc Bưu Cục (“Hàng Từ Chối Vận Chuyển”).

  • b.

   Hàng Hóa dùng để kinh doanh hoặc Hàng Hóa nhập khẩu không có hoặc không được Khách Hàng cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật cũng được xem là Hàng Từ Chối Vận Chuyển.

  • c.

   Trường hợp sau khi nhận, J&T phát hiện Hàng Hóa thuộc Hàng Từ Chối Vận Chuyển thì J&T có toàn quyền xử lý Hàng Hóa.

  • d.

   Trường hợp Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghi ngờ hoặc phát hiện Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ để vận chuyển Hàng Từ Chối Vận Chuyển, Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp cho J&T các hồ sơ, chứng từ liên quan trong quá trình J&T làm việc với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 • QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG
  • Trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng có các quyền và nghĩa vụ sau:
  • a.

   Được đảm bảo bí mật thông tin cá nhân và bảo đảm an toàn thông tin Bưu Gửi theo quy định pháp luật.

  • b.

   Được khiếu nại, yêu cầu giải quyết khiếu nại, bồi thường theo quy định của J&T.

  • c.

   Cung cấp thông tin liên quan đến Hàng Hóa/ Người Nhận ngay khi nhận được yêu cầu của J&T.

  • d.

   Cung cấp các thông tin liên quan đến Hàng Hóa, gửi kèm theo đơn hàng các hóa đơn chứng từ hợp lệ của Hàng Hóa (bao gồm không giới hạn: Hóa đơn, lệnh điều động, phiếu xuất kho và các giấy tờ khác) để xuất trình cho Cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

  • e.

   Thanh toán Phí Dịch Vụ đầy đủ và kịp thời cho J&T.

  • f.

   Tuân thủ ĐKC này, Hợp Đồng và quy định pháp luật.

  • g.

   Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hàng Hóa, tuân thủ quy định về Hàng Từ Chối Vận Chuyển và quy định pháp luật liên quan.

 • QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA J&T
  • Trong quá trình cung ứng Dịch Vụ, J&T có các quyền và nghĩa vụ sau:
  • a.

   Yêu cầu Khách Hàng thực hiện đúng các yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Thông Tin và Truyền Thông.

  • b.

   Có quyền từ chối cung ứng Dịch Vụ trong trường hợp phát hiện Hàng Hóa là Hàng Từ Chối Vận Chuyển.

  • c.

   Có quyền kiểm tra, xử lý Hàng Hóa hoặc yêu cầu Khách Hàng cung cấp các thông tin cần thiết của Hàng Hóa.

  • d.

   Được thanh toán Phí Dịch Vụ đầy đủ và đúng hạn, kể cả trong thời gian giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

  • e.

   Chịu trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết Khiếu nại cho Khách Hàng, bồi thường thiệt hại phát sinh theo đúng quy định.

  • f.

   Đảm bảo cung ứng dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ bưu chính.

 • MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
  • a.

   Khách Hàng không tuân thủ quy định pháp luật về hàng hóa cấm, hạn chế lưu thông, Hàng Từ Chối Vận Chuyển và các quy định khác của pháp luật; không thực hiện đúng quy định về đóng gói, hoàn thiện bưu gửi, không cung cấp hóa đơn, chứng từ vận chuyển dẫn đến chậm trễ trong thời gian giao hàng;

  • b.

   Hàng hóa, tài liệu bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ, tịch thu hoặc tiêu hủy;

  • c.

   Khách Hàng khai sai nội dung bưu gửi, khai không đúng người nhận hoặc thông tin liên quan tới người nhận dẫn đến các thiệt hại phát sinh do việc khai sai đó;

  • d.

   Hàng hóa bị hư hại do nguyên nhân vật lý, sinh học, hóa học hoặc do đặc tính tự nhiên của hàng hóa;

  • e.

   Bao bì đóng gói Khách Hàng sử dụng không đủ chắc chắn để bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển mặc dù đã được cảnh báo trước;

  • f.

   Khách Hàng không chứng minh được việc bưu gửi bị tổn thất, suy suyễn do vấn đề vận chuyển;

  • g.

   Bưu gửi đã được phát thành công, Người Nhận ký xác nhận đã nhận hàng trong tình trạng nguyên vẹn và không có khiếu nại bằng văn bản tại thời điểm nhận hàng;

  • h.

   Khách Hàng khiếu nại sau khi hết thời hiệu khiếu nại theo quy định của J&T;

  • i.

   Các trường hợp bất khả kháng theo quy định trong hợp đồng đã ký và/hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm không giới hạn máy bay cháy nổ, động đất, lũ lụt, núi lửa (các yếu tố thiên tai), chiến tranh, bạo động, khủng bố, cướp có tổ chức, có vũ khí…).

  • j.

   Khách Hàng vi phạm ĐKC này, hoặc Hợp Đồng hoặc vi phạm pháp luật liên quan.

II. ĐIỀU KHOẢN VỀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 • DỮ LIỆU THU THẬP
  • 1.1

   Loại dữ liệu được thu thập

   1. Khách Hàng đồng ý cho phép J&T thu thập các dữ liệu sau:
   2. a.

    Họ và tên;

   3. b.

    Thông tin liên hệ như địa chỉ liên hệ, địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú, địa chỉ liện hệ, số điện thoại, email,…;

   4. c.

    Giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, bằng lái xe, số định danh cá nhân,…;

   5. d.

    Thông tin tài khoản trên các ứng dụng được cung cấp bởi J&T và các giao dịch phát sinh trên tài khoản của ứng dụng;

   6. e.

    Các giao dịch phát sinh trên cơ sở văn bản thỏa thuận đã ký kết với J&T bao gồm nhưng không giới hạn như thông tin người gửi, người nhận đơn hàng, …;

   7. f.

    Dữ liệu hình ảnh, âm thanh, video phát sinh trong quá trình J&T cung cấp dịch vụ;

   8. g.

    Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động không gian trên mạng như cookie;

   9. h.

    Dữ liệu về vị trí của cá nhân như định vị,…;

   10. i.

    Thông tin về tài khoản ngân hàng như số tài khoản, bảng đối soát giao dịch, …;

   11. j.

    Các loại dữ liệu khác nhằm cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng.

  • 1.2

   Mục đích thu thập

   1. Khách Hàng đồng ý cho phép J&T tiến hành xử lý dữ liệu nêu trên cho các mục đích dưới đây. Trường hợp xử lý dữ liệu cho mục đích khác, J&T sẽ thông báo đến Khách Hàng và chỉ tiến hành xử lý sau khi nhận được sự đồng ý từ Khách Hàng.

    1. a.

     Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của J&T cho Khách Hàng;

    2. b.

     Chăm sóc khách hàng, giải đáp các khiếu nại và thắc mắc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ;

    3. c.

     Nghiên cứu, phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả kinh doanh nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ;

    4. d.

     Thông báo, tiếp thị, giới thiệu, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ;

    5. e.

     Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật thông tin;

    6. f.

     Ngăn chặn và phòng chống đánh cắp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật;

    7. g.

     Chuyển đổi dữ liệu sang hệ thống/ nền tảng mới trước khi có kế hoạch tạm ngưng hệ thống/ nền tảng đang hoạt động;

    8. h.

     Xác định vị trí thông qua định vị;

    9. i.

     Lưu trữ thông tin nhằm phục vụ các mục đích pháp lý, kế toán, kiểm toán của J&T và tuân thủ theo quy định của pháp luật;

    10. j.

     Chia sẻ dữ liệu cho các công ty có quan hệ với J&T như công ty mẹ, công ty con, … nhằm phục vụ cho công tác quản trị nội bộ;

    11. k.

     Cung cấp thông tin cho các cơ quan giải quyết tranh chấp, khiếu nại nếu có phát sinh;

    12. l.

     Chuyển dữ liệu theo quy định được nêu tại ĐKC này;

    13. m.

     Báo cáo nội bộ hoặc kiểm toán;

    14. n.

     Các mục đích khác nhằm thực hiện hợp đồng hoặc thỏa thuận khác giữa J&T với Khách Hàng.

  • 1.3

   Ngoại lệ

   1. J&T thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân mà không cần sự đồng ý của Khách Hàng trong các trường hợp sau:

    1. a.

     Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Khách Hàng với J&T;

    2. b.

     Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay Dữ Liệu Cá Nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Khách Hàng hoặc người khác;

    3. c.

     Công khai Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định pháp luật;

    4. d.

     Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật;

    5. e.

     Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.

  • 1.4

   Cách thức thu thập

    1. a.

     Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập trực tiếp từ Khách Hàng thông qua các hình thức như thông tin tạo ra khi thao tác trên các ứng dụng/ website, nền tảng mạng xã hội của J&T,… hoặc gián tiếp từ Bên Thứ Ba thông qua kết nối API như các đơn vị cung cấp dịch vụ bán hàng, các sàn thương mại điện tử,...

    2. b.

     Tính năng Cookie

     1. Để đảm bảo hoạt động bình thường của trang web do J&T cung cấp, J&T sẽ lưu trữ một tệp dữ liệu nhỏ có tên Cookie trên máy tính hoặc thiết bị di động của Khách Hàng. Cookie thường ghi lại trạng thái đăng nhập, tên trang web, số liệu, ký tự, sở thích và thói quen của Khách Hàng. J&T không sử dụng Cookie cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được mô tả tại ĐKC này.
     2. Khách Hàng có thể quản lý hoặc xóa hoặc chặn Cookies theo sở thích của mình. Tuy nhiên, nếu thực hiện việc này, Khách Hàng cần thay đổi cài đặt người dùng mỗi lần truy cập trang web của J&T. Để tìm hiểu rõ về cách thay đổi cài đặt trình duyệt, vui lòng truy cập trang cài đặt liên quan của trình duyệt Khách Hàng đang sử dụng hoặc để tìm hiểu về Cookies, Khách Hàng có thể truy cập AboutCookies.org.
    3. c.

     Tính năng không theo dõi

     1. Đối với các trình duyệt web, Khách Hàng có thể yêu cầu trang web không thu thập hoặc theo dõi dữ liệu của Khách Hàng bằng cách chọn tính năng không theo dõi.
 • XỬ LÝ DỮ LIỆU
  • 2.1

   Cách thức xử lý

   1. a.

    J&T chỉ sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng cho mục đích tại ĐKC.

   2. b.

    Sau khi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân, J&T chỉ cho phép bộ phận chuyên trách được quyền tiếp cận thông tin của Khách Hàng.

   3. c.

    Trong quá trình xử lý dữ liệu, J&T sẽ hạn chế hiển thị thông tin cá nhân của Khách Hàng như loại bỏ nhận dạng hoặc xử lý ẩn danh để bảo vệ bảo mật thông tin của Khách Hàng.

  • 2.2

   Lưu trữ dữ liệu

   1. Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ trong thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu tại ĐKC này trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật.
  • 2.3

   Bảo vệ dữ liệu

   1. a.

    J&T sẽ thực hiện mọi biện pháp hợp lý và cần thiết để bảo vệ thông tin của Khách Hàng sau khi thu thập.

    b.

    Các biện pháp và giải pháp công nghệ được áp dụng phải đáp ứng các tiêu chuẩn ngành để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép và giả mạo thông tin của Khách Hàng, đồng thời tránh các thiệt hại, mất mát hoặc rò rỉ dữ liệu, bao gồm nhưng không giới hạn như: Về mặt bảo mật vật lý, chúng tôi đã triển khai hệ thống giám sát và đang thực hiện kiểm soát truy cập theo đúng hệ thống quản lý phòng máy tính; Về mặt công nghệ, các ứng dụng do J&T cung cấp sử dụng giao thức truyền https và áp dụng chứng chỉ TLS/SSL do các tổ chức CA có thẩm quyền cấp để mã hóa nhằm đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của việc truyền dữ liệu; Về mặt quản lý, chỉ các nhân sự chuyên trách được tiếp cận các Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng.

    c.

    Yêu cầu bên tiếp nhận dữ liệu phải ký kết các thỏa thuận nhằm đảm bảo dữ liệu tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

    d.

    J&T chỉ định một cá nhân và thành lập bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm bảo vệ và đánh giá tác động bảo mật thông tin cá nhân đối với việc thu thập, sử dụng, chuyển giao dữ liệu hoặc ủy thác xử lý thông tin cá nhân.

  • 2.4

   Chuyển dữ liệu

   1. Khách Hàng đồng ý cho phép J&T chuyển Dữ Liệu Cá Nhân trong các trường hợp sau:
   2. a.

    Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng cho công ty mẹ tại nước ngoài để phục vụ cho việc cập nhật hồ sơ quản lý công ty và báo cáo theo yêu cầu của công ty mẹ tại nước ngoài.

    b.

    Nhằm triển khai các mục đích tại Mục II.1.2 ĐKC, J&T có thể sử dụng hàng hóa, dịch vụ của Bên Thứ Ba trong phạm vi trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam bao gồm nhưng không giới hạn như sử dụng phần mềm quản lý khách hàng,…

    c.

    J&T chỉ định Bên Thứ Ba thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ của J&T cho Khách Hàng như bên nhận quyền thương mại, bên đại lý, …

  • 2.5

   Xử lý dữ liệu của trẻ em

   1. a.

    J&T sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em theo nguyên tắc bảo vệ các quyền và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

    b.

    Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, J&T sẽ ngừng hoặc xóa không thể khôi phục hoặc hủy dữ liệu cá nhân của trẻ em trong các trường hợp sau:

    1. Xử lý dữ liệu không đúng mục đích hoặc đã hoàn thành mục đích xử lý dữ liệu cá nhân được chủ thể dữ liệu đồng ý;
    2. Cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em;
    3. Theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có đủ căn cứ chứng minh việc xử lý dữ liệu cá nhân gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.
  • 2.6

   Xử lý dữ liệu khi bị tuyên bố mất tích, đã chết

   1. Khi Khách Hàng qua đời, nếu người thân của Khách Hàng có nhu cầu thực hiện quyền truy cập, sao chép, chỉnh sửa và xóa thông tin của Khách Hàng vì lợi ích chính đáng thì J&T sẽ hợp tác với người thân của Khách Hàng để thực hiện việc đó, trừ trường hợp Khách Hàng có sự sắp xếp khác trước khi chết.
 • QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG
  • 3.1

   Quyền của Khách Hàng

   1. Trừ trường hợp luật có quy định khác, Khách Hàng sẽ được hưởng các quyền dưới đây. Tuy nhiên, khi Khách Hàng thực hiện các quyền không đồng ý hoặc yêu cầu rút, hạn chế hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân có thể làm ảnh hưởng đến các mục đích được nêu tại Mục II.1.2 Chính Sách này và các quyền lợi theo hợp đồng của Bạn đã ký kết với J&T, đồng thời J&T sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm trong trường hợp này.
   2. a.

    Được biết về hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân;

   3. b.

    Được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân;

   4. c.

    Được quyền gửi đề nghị rút lại sự đồng ý bằng văn bản đến J&T. J&T sẽ thông báo cho Khách Hàng về hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra khi rút lại sự đồng ý. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý;

   5. d.

    Được yêu cầu xóa hoặc hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân. J&T cũng sẽ thông báo cho các đơn vị được chuyển giao dữ liệu và yêu cầu họ xóa thông tin đó kịp thời;

   6. e.

    Được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân đang được xử lý;

   7. f.

    Được quyền gửi đề nghị chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân. Trường hợp dữ liệu không thể thực hiện chỉnh sửa thì J&T sẽ thông báo đến Khách Hàng;

   8. g.

    Được phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị.

  • 3.2

   Nghĩa vụ của Khách Hàng

   1. a.

    Đảm bảo Dữ Liệu Cá Nhân cung cấp là chính xác, trung thực, đầy đủ. Ngoài ra, Khách Hàng phải đảm bảo Dữ Liệu Cá Nhân của Bên Thứ Ba như thông tin về thành viên gia đình, thông tin liên hệ khẩn cấp,… đã được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trước khi cung cấp cho J&T. Để làm rõ, trường hợp Khách Hàng cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em, Khách Hàng đảm bảo đã nhận được sự đồng ý của trẻ em trong trường hợp trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định;

   2. b.

    Tự bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chính mình;

   3. c.

    Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu.

 • HẬU QUẢ VÀ THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN
  • 4.1

   J&T luôn không ngừng nỗ lực thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân. Tuy nhiên, môi trường điện tử không được xem là nơi an toàn nên J&T không thể cam kết Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng sẽ được bảo vệ tuyệt đối trong trường hợp sau:

   1. a.

    Lỗi của hệ thống phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu của J&T;

   2. b.

    Lỗ hỏng bảo mật ngoài tầm kiểm soát hoặc hệ thống bị hacker tấn công gây lộ dữ liệu của J&T;

   3. c.

    Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng bị truy cập trái phép do các nguyên nhân khác mà không thuộc lỗi của J&T như Bên Thứ Ba được Khách Hàng tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân mà không thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin hoặc có thực hiện nhưng thuộc các trường hợp tương tự nêu tại Mục II.4.1.a và b ĐKC này, thiết bị của Khách Hàng truy cập vào các trang website, ứng dụng của Bên Thứ Ba cho chứa các mã độc,…;

   4. d.

    Sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

  • 4.2

   Khi Dữ Liệu Cá Nhân bị truy cập sự trái phép, rò rỉ hoặc bất kỳ hành vi xâm phạm nào khác, J&T sẽ nhanh chóng thông báo đến Khách Hàng thông qua email hoặc điện thoại. Đồng thời, J&T sẽ đưa ra hướng dẫn kịp thời để giảm thiểu rủi ro không mong muốn.

  • 4.3

   J&T khuyến cáo Khách Hàng tự bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chính mình và tuyệt đối không truy cập vào các đường truyền không an toàn như truy cập internet miễn phí tại nơi công cộng, sử dụng các phần mềm không chính hãng,…Khi nghi ngờ hoặc phát hiện Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng bị truy cập trái phép, rò rỉ hoặc bất kỳ hành vi xâm phạm khác thì phải nhanh chóng thông báo đến chúng tôi theo thông tin liên hệ được nêu tại Mục II.5.1 ĐKC này.

 • QUY ĐỊNH KHÁC
  • 5.1

   Thông tin liên hệ

   1. a.

    Người chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu:

    1. Email: leo@jtexpress.vn
   2. b.

    Đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu:

    1. Công Ty TNHH Một thành viên Chuyển phát nhanh Thuận Phong
    2. Email: cskh@jtexpress.vn
    3. Số điện thoại: 1900 1088
    4. Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ tại Lô 5.5, số 8-10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • 5.2

   Thông báo

   1. a.

    ĐKC này có đầy đủ các nội dung mà J&T cần thông báo đến Khách Hàng trước khi xử lý dữ liệu theo quy định pháp luật. Đồng thời, ĐKC này cũng nêu rõ loại dữ liệu nào cần xử lý là Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm.

   2. b.

    Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập trước thời điểm có hiệu lực của ĐKC này sẽ điều chỉnh theo ĐKC này.

III. ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN J&T

 • GIỚI THIỆU
  • 1.1

   Chào mừng đến với chương trình khách hàng thành viên của J&T Express Việt Nam. Trở thành khách hàng thành viên, bạn đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sau.

  • 1.2

   Bạn chỉ cần đăng ký sử dụng dịch vụ và hoàn thành gửi một đơn hàng đầu tiên bằng ứng dụng Vip Pro. Sau khi sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh J&T Express là đã trở thành một thành viên chính thức.

  • 1.3

   Bạn cần cập nhật phiên bản ứng dụng Vip Pro để sử dụng được chức năng Khách hàng thành viên.

  • 1.4

   Bằng cách trở thành thành viên của Chương trình khách hàng thành viên, bạn sẽ có thể kiếm được điểm (JP) để nâng hạng thành viên, nơi bạn có thể tham gia các chương trình ưu đãi, dịch vụ, sự kiện và nhiều hơn nữa được tổ chức bởi J&T. Tư cách thành viên sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm được thiết kế riêng bao gồm các ưu đãi và đề xuất được cá nhân hóa.

  • 1.5

   Là thành viên bạn sẽ có thể truy cập lịch sử mua hàng (đổi điểm) của mình tại trang tài khoản thành viên của mình và theo dõi hành trình đơn hàng của bạn bất cứ khi nào. Xin chú ý rằng một số các sản phẩm đặc biệt theo các sự kiện hoặc sản phẩm có giá trị cao sẽ được hạn chế số lần đổi. Trong các sự kiện đặc biệt giới hạn về số lượng và thời gian đổi quà thì sản phẩm có thể sẽ được đổi hết trước thời hạn.

  • 1.6

   Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cách J&T sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại
   Điều khoản bảo mật và sử dụng thông tin.

 • TƯ CÁCH THÀNH VIÊN
  • 2.1

   Tư cách thành viên được giới hạn cho các cá nhân, những người có tài khoản khách hàng J&T hiện tại và hợp lệ. Nhân viên, cán bộ, giám đốc, đại lý và đại diện của J&T đủ điều kiện trở thành thành viên nhưng có thể bị loại khỏi một số chương trình khuyến mãi nhất định.

  • 2.2

   Tư cách thành viên của bạn là cá nhân, không thể chuyển nhượng và tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này. Chúng tôi áp dụng giới hạn một tư cách thành viên cho mỗi người.

  • 2.3

   Các công ty, nhóm, hiệp hội hoặc tổ chức khác hoặc những công ty mua hàng thương mại không đủ điều kiện để trở thành thành viên.

  • 2.4

   Tư cách thành viên của bạn được thiết lập trong một khoảng thời gian không xác định cho đến khi bạn hủy tài khoản.

 • CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN J&T TẠI VIỆT NAM
  • 3.1

   Khách hàng thành viên và một chương trình quy mô quốc gia và giới hạn ở các giao dịch gửi hàng sử dụng dịch vụ của J&T thông qua ứng dụng Vip Pro ở Việt Nam. Bạn có thể kiếm điểm bằng cách sử dụng dịch vụ vận chuyển J&T hoặc bằng cách thực hiện các hoạt động thưởng điểm khác tại Việt nam được J&T thông báo theo thời gian.

  • 3.2

   Điểm bạn nhận được là dành cho cá nhân và không thể chuyển cho cá nhân hay thành viên khác.

  • 3.3

   Điểm bạn nhận được thông qua việc một đơn hàng được giao hàng thành công, các đơn hàng hoàn trả hoặc giao thất bại sẽ không được tính điểm. Với đơn hàng nội tỉnh (có địa chỉ gửi hàng và nhận hàng trong cùng 01 tỉnh/ thành phố) có đơn giá từ 20.000vnd, đơn hàng liên tỉnh (có địa chỉ gửi hàng và nhận hàng không trong cùng 01 tỉnh/ thành phố) có đơn gía từ 30.000vnd thì sẽ được quy đổi thành 01 điểm tích luỹ.

  • 3.4

   Điểm của bạn sẽ được hệ thống tự động cập nhật sau khi đơn hàng được cập nhật trạng thái giao thành công. Bạn có thể xem số dư điểm của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập tài khoản quản lý trên Ứng dụng thành viên.

 • ĐIỂM, HẠNG THÀNH VIÊN VÀ ƯU ĐÃI
  • 4.1

   Điểm bạn kiếm được thông qua việc tích lũy đơn giao hàng, tuỳ thuộc từng cấp độ thành viên mà tỷ lệ quy đổi sẽ khác nhau. Cấp càng cao tỷ lệ quy đổi sẽ càng giảm. Điểm tích lũy được gọi là J Point (JP).

  • 4.2

   Điểm thành viên (JP) sẽ có hạn sử dụng đến hết 31/12 của năm hiện tại đối với các điểm được tích luỹ trước và trong ngày 30/09 và được tính là chu kỳ A. JP có hạn sử dụng đến hết 30/04 của năm tiếp theo đối với các điểm được tích lũy từ ngày 01/10 của năm hiện tại và được tính là chu kỳ B.

  • 4.3

   Điểm JP theo chu kỳ A và cấp độ thành viên sẽ được đặt lại vào ngày 31/12 hàng năm, qua 1/1 là một chu kỳ mới của chương trình và bắt đầu lại từ 0 vào đầu mỗi năm Thành viên.

  • 4.4

   Các ưu đãi trong chương trình thành viên không thể được quy đổi thành tiền mặt.

  • 4.5

   Mỗi ưu đãi sẽ có số lần giới hạn cụ thể và phụ thuộc vào từng cấp độ thành viên. Thành viên có thể dùng JP để quy đổi thêm số lần sử dụng các ưu đãi này trong chức năng Cửa hàng thành viên.

  • 4.6

   JP không thể được sử dụng để mua Thẻ giảm giá, hoặc được áp dụng cho các giao dịch gửi hàng trong quá khứ.

 • THAY ĐỔI, CHẤM DỨT VÀ/HOẶC LOẠI KHỎI CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT J&T
  • 5.1

   Nếu bạn hủy tư cách thành viên của mình, điểm tích lũy sẽ bị mất.

  • 5.2

   J&T có thể, theo quyết định riêng, chấm dứt, thay đổi, giới hạn, đình chỉ hoặc sửa đổi Chương trình Khách hàng thành viên, và/hoặc các Điều khoản và Điều kiện bất cứ lúc nào, trong trường hợp thay đổi luật hiện hành, thay đổi các dịch vụ do J&T cung cấp hoặc giới thiệu các dịch vụ mới. Bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ có hiệu lực sau mười bốn (14) ngày kể từ ngày bạn được thông báo về thay đổi đó trong ứng dụng, trực tuyến, qua thư hoặc kết hợp. Nếu bạn không chấp nhận những thay đổi, bạn có quyền hủy tư cách thành viên của mình.

  • 5.3

   J&T có quyền thực hiện các thay đổi nhỏ với Chương trình Khách hàng thành viên và Điều khoản & Điều kiện của chương trình mà không cần thông báo trước cho bạn, với điều kiện những thay đổi này không ảnh hưởng tiêu cực đến Chương trình khách hàng thành viên. Vui lòng luôn cập nhật Điều khoản và Điều kiện mới tại trang "Điều khoản và Điều kiện" tại jtexpress.vn

  • 5.4

   Bất kỳ hành vi lạm dụng, gian lận chương trình khách hàng thành viên đã được chứng minh, không tuân thủ Điều khoản và Điều kiện, bất kỳ hành vi xuyên tạc hoặc bất kỳ hành vi nào gây bất lợi cho lợi ích của J&T có thể khiến bạn bị thu hồi tư cách thành viên. Nếu tư cách thành viên của bạn bị thu hồi, điểm tích lũy sẽ tự động hết hạn.

 • LIÊN HỆ
  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chương trình Khách hàng thành viên, bạn có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng tại J&T qua (+84)19001088 (miễn phí). Tất cả các thư từ liên quan đến Chương trình khách hàng thành viên phải được gửi đến cskh@jtexpress.vn.

CHẤP THUẬN ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Khách Hàng có trách nhiệm đọc kĩ và hiểu rõ nội dung tại bản Điều khoản chung này trước khi sử dụng dịch vụ. Bằng việc sử dụng dịch vụ của J&T hoặc ký kết hợp đồng với J&T, Khách Hàng cam kết đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung được nêu tại bản ĐKC này.

J&T Express - Giao hàng Chuyển phát nhanh