Điều khoản chung I. Điều khoản dịch vụ 1. Dịch vụ 2. Phí dịch vụ 3. Tiếp nhận, giao hàng và chuyển hoàn 4. Từ chối vận chuyển 5. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng 6. Quyền và nghĩa vụ của J&T 7. Miễn trừ trách nhiệm II. Điều khoản về dữ liệu cá nhân 1. Dữ liệu thu thập 2. Chuyển dữ liệu 3. Lưu trữ và bảo vệ dữ liệu 4. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng
Điều khoản chung

Định nghĩa và diễn giải

"J&T" là Công ty TNHH Một thành viên Chuyển phát nhanh Thuận Phong.

"Dịch Vụ" là dịch vụ chuyển phát nhanh do J&T cung ứng cho Khách hàng.

"Khách Hàng" là bên sử dụng dịch vụ của J&T.

"Người Nhận" là người nhận Hàng Hóa theo yêu cầu của Khách Hàng.

"Người Gửi là người gửi Hàng Hóa cho J&T để thực hiện việc vận chuyển, Người Gửi có thể là Khách Hàng hoặc người do Khách Hàng chỉ định.

"Hàng Hóa" hoặc "Bưu Gửi" là thư, gói kiện hàng hóa mà Khách Hàng đề nghị J&T vận chuyển.

"Phí Dịch Vụ" là các loại cước, phí Khách Hàng thanh toán cho J&T nhằm thực hiện Dịch Vụ.

"Tiền Hàng" hoặc "COD" là giá trị Hàng Hóa phát sinh từ giao dịch giữa Khách Hàng và Người Nhận mà Khách Hàng muốn J&T hỗ trợ nhận từ Người Nhận khi giao Hàng Hóa.

"Dữ Liệu" là các dữ liệu phát sinh trong quá trình hợp tác giữa Khách Hàng và J&T bao gồm cả dữ liệu cá nhân cơ bản và nhạy cảm.

"Xử Lý Dữ Liệu" là một hoặc nhiều hoạt động tác động liên quan đến Dữ Liệu, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu hoặc các hành động khác có liên quan.

"ĐKC" là Điều Khoản Chung này.

I. Điều khoản dịch vụ

 • DỊCH VỤ
  • J&T cung ứng dịch vụ chuyển phát nhanh. Theo đó, J&T sẽ nhận Hàng Hóa từ Khách Hàng hoặc Người Gửi và gửi đến Người Nhận theo thông tin do Khách Hàng cung cấp và nhận thanh toán Phí Dịch Vụ từ Khách Hàng.
  • Trường hợp Khách Hàng chọn phương thức vận chuyển kèm thu Tiền Hàng (COD), J&T sẽ hỗ trợ Khách Hàng nhận Tiền Hàng từ Người Nhận và chuyển lại cho Khách Hàng.
  • Dịch vụ Giao Hàng Một Phần. J&T hỗ trợ Khách Hàng mang nhiều Hàng Hóa trong một Bưu Gửi để Người Nhận lựa chọn mua và thanh toán. Số Hàng Hóa còn lại được chuyển hoàn cho Khách Hàng theo quy định tại Hợp Đồng.
 • PHÍ DỊCH VỤ
  • Khách Hàng có thể tham khảo giá tại website: https://jtexpress.vn/vi/tracking?type=price-list để biết về Cước Vận Chuyển đối với từng Khu vực.
  • Khối lượng Hàng Hóa tính Cước Vận Chuyển được xác định qua cân thực tế (trọng lượng thực) hoặc quy đổi theo thể tích (trọng lượng quy đổi) tùy khối lượng nào lớn hơn.
  • Phí Thu Tiền Hàng là khoản phí Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán cho J&T để J&T hỗ trợ thu Tiền Hàng cho Khách Hàng từ Người Nhận. Phí Thu Tiền Hàng chỉ được chi trả khi J&T giao Hàng Hóa và nhận Tiền Hàng thành công.
  • Phí Đóng Gói là khoản phí Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán cho J&T để tiến hành đóng gói các Hàng Hóa dễ vỡ hoặc theo quy định phải đóng thùng, bao gói đặc thù.
  • Phí Lưu Kho là khoản phí Khách Hàng thanh toán cho J&T trong trường hợp J&T phải lưu kho Hàng Hóa của Khách Hàng lâu hơn thông thường phát sinh từ lỗi của Khách Hàng hoặc Người Gửi hoặc Người Nhận hoặc theo yêu cầu của Khách Hàng.
  • Phí Khai Giá là phí do Khách Hàng thanh toán cho J&T để khai báo giá trị Hàng Hóa phục vụ cho việc tính giá trị bồi thường.
  • Ngoài ra, J&T có thể áp dụng các loại phí dịch vụ khác phù hợp với dịch vụ cung cấp đến Khách Hàng.
 • TIẾP NHẬN, GIAO HÀNG VÀ CHUYỂN HOÀN
  • 3.1 Tiếp nhận
   1. Khách hàng có thể gửi Hàng Hóa trực tiếp tại Bưu cục hoặc đề nghị nhân viên của J&T đến nhận hàng theo thỏa thuận tại Hợp Đồng.
   2. Gói Hàng Hóa phải đảm bảo không rơi sản phẩm khỏi bao bì; không dùng dây thừng, dây vải để đóng gói; gói Hàng Hóa không có các dấu hiệu bất thường như móp méo, rách, ẩm ướt, có mùi lạ, … Đối với Hàng Hóa không thể đóng gói theo tiêu chuẩn của J&T, Khách Hàng phải liên hệ với J&T trước khi gửi Hàng Hóa để được hướng dẫn chi tiết.
  • 3.2 Giao hàng
   1. Sau khi tiếp nhận hoặc lấy hàng thành công, J&T sẽ tiến hành giao hàng cho Người Nhận tại địa chỉ Khách Hàng chỉ định. Nếu giao hàng không thành công 03 lần, J&T sẽ thực hiện chuyển hoàn.
   2. Theo thỏa thuận tại Hợp Đồng, J&T sẽ hỗ trợ các Khách Hàng có nhu cầu thay đổi thông tin như thời gian, địa điểm, tên Người Nhận, … trước khi đơn hàng chuyển sang trạng thái “bắt đầu chuyển hoàn”, cụ thể:
    • -

     Nếu địa chỉ giao hàng mới nằm cùng quận/huyện với địa chỉ giao hàng ban đầu, J&T sẽ giao hàng tới địa chỉ mới và không tính thêm chi phí;

    • -

     Nếu địa chỉ giao hàng mới nằm khác quận/huyện nhưng cùng tỉnh/thành phố với địa chỉ giao hàng ban đầu và không làm thay đổi cước phí vận chuyển, J&T có thể giao hàng tới địa chỉ mới và không tính thêm chi phí;

    • -

     Nếu địa chỉ giao hàng mới nằm khác tỉnh/thành phố với địa chỉ giao hàng ban đầu hoặc nằm trong khu vực không hỗ trợ vận chuyển thì J&T không thể hỗ trợ.

  • 3.3 Chuyển hoàn
   1. J&T thực hiện chuyển hoàn đến địa chỉ nhận Hàng Hóa chuyển hoàn do Khách Hàng cung cấp tại thời điểm đặt đơn hàng; trường hợp không có địa chỉ nhận Hàng Hóa chuyển hoàn cụ thể thì J&T sẽ chuyển hoàn đến địa chỉ nhận bàn giao Hàng Hóa. Khách Hàng phải thanh toán Phí Chuyển Hoàn cho J&T.
   2. Trường hợp J&T chuyển hoàn 03 lần không thành công hoặc Khách Hàng hoặc Người Gửi xác nhận không nhận hàng thì được xem là Khách Hàng từ chối nhận hàng hóa chuyển hoàn. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày từ chối nhận Hàng Hóa chuyển hoàn, Khách Hàng hoặc Người Gửi có thể liên hệ J&T để nhận lại Hàng Hóa và thanh toán Phí Lưu Kho. Quá thời hạn trên, J&T được toàn quyền xử lý Hàng Hóa mà không phải bồi thường, hoàn tiền cho Khách Hàng và Người Gửi.
 • TỪ CHỐI VẬN CHUYỂN
  • a.

   J&T từ chối vận chuyển Hàng Hóa thuộc danh mục hàng từ chối vận chuyển, hàng cấm vận chuyển/cấm gửi được niêm yết tại website của J&T và/hoặc Bưu Cục (“Hàng Từ Chối Vận Chuyển”).

  • b.

   Hàng Hóa dùng để kinh doanh hoặc Hàng Hóa nhập khẩu không có hoặc không được Khách Hàng cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật cũng được xem là Hàng Từ Chối Vận Chuyển.

  • c.

   Trường hợp sau khi nhận, J&T phát hiện Hàng Hóa thuộc Hàng Từ Chối Vận Chuyển thì J&T có toàn quyền xử lý Hàng Hóa.

  • d.

   Trường hợp Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghi ngờ hoặc phát hiện Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ để vận chuyển Hàng Từ Chối Vận Chuyển, Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp cho J&T các hồ sơ, chứng từ liên quan trong quá trình J&T làm việc với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 • QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG
  • Trong quá trình cung ứng Dịch Vụ, J&T có các quyền và nghĩa vụ sau:
  • a.

   Được đảm bảo bí mật thông tin cá nhân và bảo đảm an toàn thông tin Bưu Gửi theo quy định pháp luật.

  • b.

   Được khiếu nại, yêu cầu giải quyết khiếu nại, bồi thường theo quy định của J&T.

  • c.

   Cung cấp thông tin liên quan đến Hàng Hóa/ Người Nhận ngay khi nhận được yêu cầu của J&T.

  • d.

   Cung cấp các thông tin liên quan đến Hàng Hóa, gửi kèm theo đơn hàng các hóa đơn chứng từ hợp lệ của Hàng Hóa (bao gồm không giới hạn: Hóa đơn, lệnh điều động, phiếu xuất kho và các giấy tờ khác) để xuất trình cho Cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

  • e.

   Thanh toán Phí Dịch Vụ đầy đủ và kịp thời cho J&T.

  • f.

   Tuân thủ ĐKC này, Hợp Đồng và quy định pháp luật.

  • g.

   Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hàng Hóa, tuân thủ quy định về Hàng Từ Chối Vận Chuyển và quy định pháp luật liên quan.

 • QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA J&T
  • Trong quá trình cung ứng Dịch Vụ, J&T có các quyền và nghĩa vụ sau:
  • a.

   Yêu cầu Khách Hàng thực hiện đúng các yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Thông Tin và Truyền Thông.

  • b.

   Có quyền từ chối cung ứng Dịch Vụ trong trường hợp phát hiện Hàng Hóa là Hàng Từ Chối Vận Chuyển.

  • c.

   Có quyền kiểm tra, xử lý Hàng Hóa hoặc yêu cầu Khách Hàng cung cấp các thông tin cần thiết của Hàng Hóa.

  • d.

   Được thanh toán Phí Dịch Vụ đầy đủ và đúng hạn, kể cả trong thời gian giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

  • e.

   Chịu trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết Khiếu nại cho Khách Hàng, bồi thường thiệt hại phát sinh theo đúng quy định.

  • f.

   Đảm bảo cung ứng dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ bưu chính.

 • MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
  • a.

   Khách Hàng không tuân thủ quy định pháp luật về hàng hóa cấm, hạn chế lưu thông, Hàng Từ Chối Vận Chuyển và các quy định khác của pháp luật; không thực hiện đúng quy định về đóng gói, hoàn thiện bưu gửi, không cung cấp hóa đơn, chứng từ vận chuyển dẫn đến chậm trễ trong thời gian giao hàng;

  • b.

   Hàng hóa, tài liệu bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ, tịch thu hoặc tiêu hủy;

  • c.

   Khách Hàng khai sai nội dung bưu gửi, khai không đúng người nhận hoặc thông tin liên quan tới người nhận dẫn đến các thiệt hại phát sinh do việc khai sai đó;

  • d.

   Hàng hóa bị hư hại do nguyên nhân vật lý, sinh học, hóa học hoặc do đặc tính tự nhiên của hàng hóa;

  • e.

   Bao bì đóng gói Khách Hàng sử dụng không đủ chắc chắn để bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển mặc dù đã được cảnh báo trước;

  • f.

   Khách Hàng không chứng minh được việc bưu gửi bị tổn thất, suy suyễn do vấn đề vận chuyển;

  • g.

   Bưu gửi đã được phát thành công, Người Nhận ký xác nhận đã nhận hàng trong tình trạng nguyên vẹn và không có khiếu nại bằng văn bản tại thời điểm nhận hàng;

  • h.

   Khách Hàng khiếu nại sau khi hết thời hiệu khiếu nại theo quy định của J&T;

  • i.

   Các trường hợp bất khả kháng theo quy định trong hợp đồng đã ký và/hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm không giới hạn máy bay cháy nổ, động đất, lũ lụt, núi lửa (các yếu tố thiên tai), chiến tranh, bạo động, khủng bố, cướp có tổ chức, có vũ khí…).

  • j.

   Khách Hàng vi phạm ĐKC này, hoặc Hợp Đồng hoặc vi phạm pháp luật liên quan.

II. ĐIỀU KHOẢN VỀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 • DỮ LIỆU THU THẬP
  • 1.1

   Khách Hàng đồng ý cho phép J&T được quyền thu thập các dữ liệu sau:

   1. -

    Họ và tên;

   2. -

    Thông tin liên hệ (địa chỉ liên hệ, địa chỉ thường trú, số điện thoại, email);

   3. -

    Giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu);

   4. -

    Thông tin tài khoản ngân hàng;

   5. -

    Thông tin tài khoản trên các ứng dụng được cung cấp bởi J&T và các giao dịch phát sinh trên tài khoản của ứng dụng;

   6. -

    Các giao dịch phát sinh trên cơ sở văn bản thỏa thuận đã ký kết với J&T bao gồm nhưng không giới hạn như thông tin người gửi, người nhận đơn hàng, giao dịch thanh toán, …;

   7. -

    Dữ liệu hình ảnh, âm thanh, video phát sinh trong quá trình J&T cung cấp dịch vụ;

   8. -

    Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động không gian trên mạng như cookie;

   9. -

    Dữ liệu xác định qua định vị;

   10. -

    Các loại dữ liệu khác để J&T có thể cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng.

  • 1.2

   Mục đích thu thập

   1. a.

    Khách Hàng đồng ý cho phép J&T được quyền Xử Lý Dữ Liệu dưới bất kỳ phương tiện nào cho các mục đích sau:

    1. -

     Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của J&T cho Khách Hàng;

    2. -

     Chăm sóc khách hàng, giải đáp các khiếu nại và thắc mắc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ;

    3. -

     Nghiên cứu, phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả kinh doanh nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ;

    4. -

     Thông báo, tiếp thị, giới thiệu, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ;

    5. -

     Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật thông tin;

    6. -

     Ngăn chặn và phòng chống đánh cắp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật;

    7. -

     Chuyển đổi dữ liệu sang hệ thống/ nền tảng mới trước khi có kế hoạch tạm ngưng hệ thống/ nền tảng đang hoạt động;

    8. -

     Xác định vị trí thông qua định vị;

    9. -

     Lưu trữ thông tin nhằm phục vụ các mục đích pháp lý, kế toán, kiểm toán của J&T và tuân thủ theo quy định của pháp luật;

    10. -

     Chia sẻ dữ liệu cho các công ty có quan hệ với J&T như công ty mẹ, công ty con, … nhằm phục vụ cho công tác quản trị nội bộ;

    11. -

     Cung cấp thông tin cho các cơ quan giải quyết tranh chấp, khiếu nại nếu có phát sinh;

    12. -

     Khi Khách Hàng đồng ý sử dụng tính năng Cookies thì J&T được khai thác thông tin tương ứng với tính năng đó. Tính năng Cookies được sử dụng để lưu trữ thông tin của Khách Hàng khi truy cập trên trang website của J&T;

    13. -

     Chuyển đổi dữ liệu theo quy định được nêu tại ĐKC này;

    14. -

     Các mục đích khác nhằm thực hiện hợp đồng hoặc thỏa thuận khác giữa J&T với Khách Hàng.

   2. b.

    Trường hợp ngoài mục đích được nêu tại ĐKC này, J&T sẽ thông báo đến Khách Hàng trước khi Xử Lý Dữ Liệu và tiến hành xử lý khi được sự đồng ý của Khách Hàng, trừ trường hợp không cần sự đồng ý của Khách Hàng.

   3. c.

    J&T được Xử Lý Dữ Liệu mà không cần sự đồng ý của Khách Hàng trong các trường hợp sau:

    1. -

     Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Khách Hàng hoặc người khác.

    2. -

     Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật.

    3. -

     Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Khách Hàng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật.

    4. -

     Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.

    5. -

     Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 • CHUYỂN DỮ LIỆU
  • J&T có thể sử dụng dịch vụ của bên thứ ba khác để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện các mục đích được nêu tại ĐKC này bao gồm nhưng không giới hạn như dịch vụ tin nhắn brandname, ghi âm cuộc hội thoại (Call Log), … Khách Hàng đồng ý cho phép J&T được chuyển Dữ Liệu của Khách Hàng cho bên thứ ba nêu trên trong phạm vi trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, Khách Hàng cũng đồng ý cho J&T được chuyển Dữ Liệu cho các bên có quan hệ liên kết trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam như công ty mẹ, công ty con, ... cho các mục đích được nêu tại ĐKC này.
 • LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU
  • a.

   Thời gian lưu trữ tính từ thời điểm thu thập cho đến khi hoàn thành các mục đích được nêu tại ĐKC này, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc khi J&T và Khách Hàng có thỏa thuận khác.

  • b.

   J&T sẽ nỗ lực để thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu, hạn chế truy cập trái phép và các thiệt hại không mong muốn, bao gồm nhưng không giới hạn như kiểm soát truy cập hệ thống máy tính một các nghiêm ngặt, triển khai hệ thống giám sát, mã hóa thông tin khi truyền dữ liệu, …Tuy nhiên, Dữ Liệu vẫn có thể bị xâm hại từ các nguyên nhân khách quan vượt ngoài phạm vi kiểm soát của J&T như sự tấn công của hacker, lỗ hỏng bảo mật, lỗi phần mềm, … gây ra các thiệt hại không mong muốn. Trong trường hợp này, J&T sẽ nhanh chóng yêu cầu sự can thiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thông báo về sự cố và tạm ngừng cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách Hàng

 • QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG
  • 4.1

   Quyền của Khách Hàng

   1. a.

    Quyền được biết

    1. Khách Hàng được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.
   2. b.

    Quyền đồng ý và rút lại sự đồng ý

    1. -

     Khách Hàng được đồng ý hoặc không đồng ý đối với các hoạt động của J&T trong quá trình xử lý dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

    2. -

     Khách Hàng được quyền rút lại sự đồng ý thông qua việc gửi thông báo bằng văn bản đến J&T. Sau khi tiếp nhận đề nghị, J&T thông báo cho Khách Hàng về hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra khi rút lại sự đồng ý. J&T được miễn trừ trách nhiệm liên quan đến sản phẩm, dịch vụ do việc rút lại sự đồng ý.

    3. -

     Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý.

   3. c.

    Quyền truy cập

    1. Khách Hàng được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.
   4. d.

    Quyền xóa dữ liệu/ hạn chế dữ liệu/ phản đối xử lý dữ liệu

    1. Khách Hàng được quyền yêu cầu J&T xóa dữ liệu/ hạn chế dữ liệu/ phản đối xử lý dữ liệu sau khi đã thông báo cho J&T và chấp nhận các thiệt hại xảy ra khi yêu cầu xóa dữ liệu/ hạn chế dữ liệu/ phản đối xử lý dữ liệu, trừ trường hợp luật quy định khác.
   5. e.

    Quyền cung cấp dữ liệu

    1. -

     Khách Hàng được quyền yêu cầu J&T cung cấp các nội dung trong quá trình xử lý dữ liệu cho Khách Hàng thông qua việc gửi thông báo bằng văn bản.

    2. -

     Khách Hàng cho phép J&T được quyền từ chối cung cấp các nội dung trong quá trình xử lý dữ liệu của Khách Hàng cho cá nhân/ tổ chức hoạt động trong cùng lĩnh vực với J&T khi có yêu cầu.

   6. f.

    Các quyền khác theo quy định pháp luật.

  • 4.2

   Nghĩa vụ của Khách Hàng

   1. a.

    Đảm bảo Dữ Liệu cung cấp là chính xác, trung thực, đầy đủ;

   2. b.

    Tự bảo vệ Dữ Liệu của chính mình;

   3. c.

    Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu.

CHẤP THUẬN ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Khách Hàng có trách nhiệm đọc kĩ và hiểu rõ nội dung tại bản Điều khoản chung này trước khi sử dụng dịch vụ. Bằng việc sử dụng dịch vụ của J&T hoặc ký kết hợp đồng với J&T, Khách Hàng cam kết đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung được nêu tại bản ĐKC này.

J&T Express - Giao hàng Chuyển phát nhanh