J&T Express - Cam kết của chúng tôi
PHỤC VỤ VĂN MINH
Lịch sự khi tiếp đón khách hàng, phục vụ văn minh, tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề nghiệp, phục vụ chu đáo, kinh doanh trung thực, không lừa dối khách hàng.
J&T Express - Cam kết của chúng tôi
PHẠM VI GIAO NHẬN
Phạm vi phục vụ thực tế phù hợp với phạm vi phục vụ mà Tổng Công ty quy định. Công ty khuyến khích phạm vi chuyển phát thực tế rộng hơn phạm vi quy định, nhưng tuyệt đối không cho phép nhỏ hơn phạm quy Tổng Công ty quy định.
J&T Express - Cam kết của chúng tôi
TRA CỨU HÀNH TRÌNH ONLINE
Sau khi gửi hàng, nhân viên bưu cục lập tức quét mã vận đơn để khách hàng có thể theo dõi hàng hóa trên hệ thống của J&T.
Đảm bảo tính xác thực về thông tin, trạng thái của hàng hóa được phản ánh bởi trang theo dõi thông tin tra cứu.
Trang web theo dõi thông tin tra cứu hàng hóa: www.jtexpress.vn.
J&T Express - Cam kết của chúng tôi
CUSTOMER SERVICE
Hotline: 1900 1088 (24/7) 1900 1088 (Tiếp nhận cuộc gọi 24/7).
J&T Express - Cam kết của chúng tôi
BỒI THƯỜNG
Xử lý khiếu nại, bồi thường theo Luật Bưu chính Việt Nam hiện hành. J&T có quyền điều chỉnh và thông báo cho khách hàng những cam kết và quy định trên theo Luật Bưu chính và những thông tư của Bộ TT&TT.
J&T Express - Cam kết của chúng tôi
THỜI GIAN LÀM VIỆC
Thời gian của dịch vụ giao nhận hàng tại bưu cục: 8:00-20:00 từ thứ 2 đến chủ nhật.
J&T Express - Giao hàng Chuyển phát nhanh