Trang chủ Tuyển dụng Nhượng quyền
Gửi từ: *
Gửi đến: *
Trọng lượng: *

Nhập mã vận đơn của bạn (cách nhau bởi dấu phẩy), tối đa 10 vận đơn.Cước Vận Chuyển Dịch Vụ Tiêu Chuẩn

Cước Vận Chuyển Nhanh

Cước Vận Chuyển Dịch Vụ J&T Super

Cước Vận Chuyển Dịch Vụ Quốc tế


Danh sách mặt hàng bị cấm

Danh sách mặt hàng bị cấm

STT BIỂU TƯỢNG THỂ LOẠI
1 Danh sách mặt hàng bị cấm 1
Súng đạn, bom mìn, dao kiếm, công cụ hổ trợ

Vũ khí, dao các loại, đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự, quân trang, quân dụng, trang bị quân sự khác, hiện vật thuộc di tích văn hóa lịch sử và bộ phận được tách rời của các vật này

2 Danh sách mặt hàng bị cấm 1
Vật hoặc chất dể nổ dể cháy

Các loại vật/chất dể cháy nổ thông dụng như: bình ga, pháo các loại

3 Danh sách mặt hàng bị cấm 1
Văn hóa phẩm đồi trụy, phản động chống phá nhà nước

Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, ấn phẩm tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước, mê tính dị đoan, có hại tới giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em

4 Danh sách mặt hàng bị cấm 1
Các chất ma túy và các chất kích thích thần kinh

Các chất ma túy, chất kích thích thần kinh(bao gồm cả tiền chất, nguyên vật liệu chế tạo ra ma túy, chất kích thích), hóa chất có tính độc hại mạnh và thuốc lá điếu sản xuất ở nước ngoài

5 Danh sách mặt hàng bị cấm 1
Các loại hàng nhà nước cấm kinh doanh hoặc nhập khẩu

Các loại vật phẩm hàng hóa mà Nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm nhập khẩu

6 Danh sách mặt hàng bị cấm 1
Thư trong bưu kiện (Thư gửi kèm trong hàng hóa)

Thư trong bưu kiện (Thư gửi kèm trong hàng hóa)

7 Danh sách mặt hàng bị cấm 1
Sinh vật sống

Sinh vật sống là thực vật, động vật; động vật hoang dã, quý hiếm cần được bảo vệ (bất luận ở trạng thái nào)

8 Danh sách mặt hàng bị cấm 1
Tiền bạc giấy tờ có giá trị

Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ giá trị như tiền

9 Danh sách mặt hàng bị cấm 1
Kim khí quý (vàng, bạc, đá quý)

Các loại kim khí quý(vàng, bạc, bạch kim...) các loại đá quý hay sản phẩm khác được chế biến từ kim khí, đá quý

10 Danh sách mặt hàng bị cấm 1
Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi, gửi nhiều địa chỉ nhận

Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi, gửi nhiều địa chỉ khác nhau

11 Danh sách mặt hàng bị cấm 1
Vật phẩm, ấn phẩm hàng cấm nhập theo thông báo LM bưu chính TG

Vật phẩm, ấn phẩm hàng cấm nhập vào nước nhận theo thông báo của liên minh bưu chính thế giới (UPU)

12 Danh sách mặt hàng bị cấm 1
Vật phẩm, hàng hóa trong thư, ấn phẩm, học phẩm dùng cho người mù

Vật phẩm, ấn phẩm hàng cấm nhập vào nước nhận theo thông báo của liên minh bưu chính thế giới (UPU)

Vũ khí, dao các loại, đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự, quân trang, quân dụng, trang bị quân sự khác, hiện vật thuộc di tích văn hóa lịch sử và bộ phận được tách rời của các vật này
Các loại vật/chất dể cháy nổ thông dụng như: bình ga, pháo các loại
Các chất ma túy, chất kích thích thần kinh(bao gồm cả tiền chất, nguyên vật liệu chế tạo ra ma túy, chất kích thích), hóa chất có tính độc hại mạnh và thuốc lá điếu sản xuất ở nước ngoài
Các chất ma túy, chất kích thích thần kinh(bao gồm cả tiền chất, nguyên vật liệu chế tạo ra ma túy, chất kích thích), hóa chất có tính độc hại mạnh và thuốc lá điếu sản xuất ở nước ngoài
Các loại vật phẩm hàng hóa mà Nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm nhập khẩu
Thư trong bưu kiện (Thư gửi kèm trong hàng hóa)
Sinh vật sống là thực vật, động vật; động vật hoang dã, quý hiếm cần được bảo vệ (bất luận ở trạng thái nào)
Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ giá trị như tiền
Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim...) các loại đá quý hay sản phẩm khác được chế biến từ kim khí, đá quý
Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi, gửi nhiều địa chỉ khác nhau
Vật phẩm, ấn phẩm hàng cấm nhập vào nước nhận theo thông báo của liên minh bưu chính thế giới (UPU)
Vật phẩm, ấn phẩm hàng cấm nhập vào nước nhận theo thông báo của liên minh bưu chính thế giới (UPU)

* Nhân viên cần phải kiểm tra hàng trước nhận từ khách để xác nhận loại hàng đang gửi thuộc loại hàng nào trong hai loại kể trên để xử lý hàng

Danh sách mặt hàng bị cấm