Trang chủ Tuyển dụng Nhượng quyền
J&T Express

1. Phục vụ văn minh

Lịch sự khi tiếp đón khách hàng, phục vụ văn minh, tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề nghiệp, phục vụ chu đáo, kinh doanh trung thực, không lừa dối khách hàng.

2. Phạm vi giao nhận

Phạm vi phục vụ thực tế phù hợp với phạm vi phục vụ mà Tổng Công ty quy định. Công ty khuyến khích phạm vi chuyển phát thực tế rộng hơn phạm vi quy định, nhưng tuyệt đối không cho phép nhỏ hơn phạm quy Tổng Công ty quy định.

3. Tra cứu hành trình online

- Sau khi gửi hàng, nhân viên bưu cục lập tức quét mã vận đơn để khách hàng có thể theo dõi hàng hóa trên hệ thống của J&T.
- Đảm bảo tính xác thực về thông tin, trạng thái của hàng hóa được phản ánh bởi trang theo dõi thông tin tra cứu.
Trang web theo dõi thông tin tra cứu hàng hóa: www.jtexpress.vn

4. THỜI GIAN LÀM VIỆC (Thời gian của dịch vụ giao nhận hàng tại bưu cục)

Từ 8:00 sáng đến 20:00 tối (thứ 2 - thứ 7) - chủ nhật.

5. tổng đài chăm sóc khách hàng

- Số điện thoại phục vụ trên toàn quốc: 19001088

- Tiếp nhận cuộc gọi 24/7

6. Bồi thường

Xử lý khiếu nại, bồi thường theo Luật Bưu Chính Việt Nam hiện hành.

J&T có quyền điều chỉnh và thông báo cho khách hàng những cam kết và quy định trên theo luật Bưu Chính và những thông tư của bộ BCVT

hotline