Blog

Thông báo: Chủ shop có thể "yêu cầu giao lại" miễn phí khi có đơn chuyển hoàn
19/09/2022
Tin trong ngành

Nhằm nâng cao tỷ lệ ký nhận thành công cho các chủ shop, đồng hành hiệu quả và thiết thực cùng các nhà bán hàng online, J&T Express hỗ trợ hoàn toàn miễn phí tính năng “Yêu cầu giao lại” khi đơn hàng đang ở trạng thái chuyển hoàn.

 

Chi tiết

 

Khi shipper đã giao hàng đúng 3 lần nhưng đơn hàng vẫn không được giao nhận thành công, theo quy định, đơn hàng sẽ được chuyển hoàn về cho người bán. Tuy nhiên, chủ shop có thể gia tăng cơ hội ký nhận thành công bằng cách yêu cầu shipper J&T Express giao lại thêm lần thứ 4. Cụ thể như sau:

 

1. Trên giao diện website

 

Trên giao diện “Quản lý đơn hàng”, nhấp chọn trạng thái “Đăng ký chuyển hoàn”, hệ thống sẽ hiển thị giao diện “Chuyển hoàn/Giao lại” để Shop có thể chủ động xử lý đơn hàng.

 

 

Sau khi chọn theo hướng dẫn, chủ shop nhập chi tiết thời gian mong muốn giao lại và ghi chú kèm theo nếu có. J&T Express căn cứ vào đó, sẽ giao lại theo đúng yêu cầu chủ shop.

 

 

2. Trên giao diện app

 

Trên giao diện “Đơn hàng” nhấp chọn trạng thái “Đăng ký chuyển hoàn”, sau đó bấm chọn vào mục “Xử lý chuyển hoàn” sẽ cho ra 02 lựa chọn: “Chuyển hoàn” hoặc “Giao lại”.

 

 

Nếu Shop chọn vào mục “Chuyển hoàn” thì sẽ hiện ra thông tin xác nhận. Sau khi bấm xác nhận đơn hàng sẽ chuyển trạng thái sang “Chuyển hoàn”.

 

 

Nếu chọn vào mục “Giao lại”, Shop nhập thời gian mong muốn giao lại và nhập ghi chú (nếu có), sau đó bấm xác nhận. J&T Express sẽ dựa vào thời gian shop yêu cầu để sắp xếp giao lại.

 

 

Lưu ý:

 

- Thời gian  xử lý đơn hàng là 24 giờ kể từ lúc J&T Express đăng ký chuyển hoàn. Sau thời gian trên, nếu chủ shop chưa đăng ký yêu cầu “giao lại” hoặc “chuyển hoàn”, J&T Express sẽ mặc định chủ shop muốn hoàn hàng và chuyển hoàn về cho shop. 

 

- Shop chỉ có thể thực hiện yêu cầu 1 lần duy nhất.  

 

Trên đây là thông báo và hướng dẫn về việc “Yêu cầu giao lại” từ J&T Express. Chúc chủ shop buôn bán hiệu quả, tối ưu doanh thu cùng tính năng “Yêu cầu giao lại” này từ J&T Express.

 

J&T Express - Giao hàng Chuyển phát nhanh