Blog

Ai Sẽ Là Người Chiến Thắng?
03/04/2020
Tin nội bộ

Với mong muốn khuyến khích và hỗ trợ nhân viên “hết lòng” cũng như phát triển tập khách hàng “hết mình”, J&T Express Vietnam đã đề ra chính sách khen thưởng cực kỳ hấp dẫn cho toàn thể nhân viên đang làm việc trên toàn quốc. Cùng nhau “Vén Bức Màn Bí Mật” với tổng trị giá lên đến 3 tỷ đồng nhé.

  1. Đối tượng áp dụng:

Tất cả nhân viên J&T Express trên toàn quốc.

  1. Điều kiện áp dụng

Bắt đầu từ ngày 21/3/2020 – 30/4/2020, đối với những khách hàng đã mở tài khoản, trong 15 ngày liên tiếp có tổng số đơn vượt quá 1200 đơn (tính từ ngày bắt đầu mở tài khoản) sẽ nhận được 6.000.000 tiền thưởng do Tổng bộ và Chi nhánh chi trả.

Cụ thể:

- Khách hàng mở tài khoản từ 21/03/2020 - 30/04/2020.
- Khách hàng mớ tài khoản trước 21/03/2020 nhưng có tổng số lượng đơn phát sinh dưới 100 đơn. Cụ thể, từ 00:00 ngày 1/12/2019 đến 23:59 ngày 21/03/2020 hệ thống hiển thị tổng số đơn hàng của khách ít hơn hoặc bằng 100 đơn (là tài khoản đã được kích hoạt nhưng số đơn ít).

Lưu ý: 2 định nghĩa khách hàng nói trên đều có thể đáp ứng điều kiện Bắt đầu từ ngày 22/3/2020 – 30/4/2020, đối với những khách hàng đã mở tài khoản, trong 15 ngày liên tiếp có tổng số đơn vượt quá 1200 đơn (số đơn tính từ ngày khách hàng mở tài khoản).

Cùng nhau đón chờ phía sau “Bức Màn Bí Mật” này Ai sẽ là người chiến thắng nhé !!!

J&T Express - Giao hàng Chuyển phát nhanh