J&T Express Việt Nam - Tra cứu cước vận chuyển
SHIPPING FREIGHT
SHIPMENT
POST OFFICE
PRICE LIST
REFUSED GOODS
Gửi từ: *

Tỉnh/ Thành phố
District
Ward
Gửi hàng trong Việt Nam
Gửi đến: *
Tỉnh/ Thành phố
District
Ward
Trọng lượng *
Please select province/city
Please select district
J&T Express Việt Nam - Các mặt hàng cấm gửi
1. Vũ khí và công cụ hỗ trợ
Vũ khí quân dụng (súng cầm tay, bom, mìn, lựu đạn,…); trang thiết bị kỹ thuật quân sự, quân trang; súng săn; vũ khí thô sơ (dao, kiếm, giáo, mác, mã tấu, cung, nổ, phi tiêu, …); vũ khí thể thao (súng hơi, súng thể thao bắn đạn sơn, súng bắn đĩa bay, …); công cụ hỗ trợ (bình xịt hơi cay, dùi cui điện, súng bắn điện, …).
J&T Express Việt Nam - Các mặt hàng cấm gửi
2. Vật liệu hoặc chất dễ gây cháy nổ
Pháo nổ, pháo hoa, pháo sáng, thuốc nổ, thuốc pháo hoa, xăng dầu, khí đốt, pin, bình ắc qui,…
J&T Express Việt Nam - Các mặt hàng cấm gửi
3. Văn hóa phẩm cấm lưu hành
Văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục của Việt Nam hoặc nội dung kích động gây mất an ninh, phá hoại đoàn kết dân tộc, chống phá Nhà nước.
J&T Express Việt Nam - Các mặt hàng cấm gửi
4. Ma túy
Các chất ma túy, chất kích thích thần kinh (bao gồm cả tiền chất, nguyên vật liệu chế tạo ra ma túy, chất kích thích).
J&T Express Việt Nam - Các mặt hàng cấm gửi
5. Thuốc lá
Thuốc lá, xì gà, thuốc lá điện tử, các dạng thành phẩm khác và các nguyên liệu sản xuất thuốc lá.
J&T Express Việt Nam - Các mặt hàng cấm gửi
6. Thuốc thú y hoặc thuốc bảo vệ thực vật bị cấm hoặc chưa được cấp phép
Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật hoặc nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật thuộc đối tượng bị cấm hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam.
J&T Express Việt Nam - Các mặt hàng cấm gửi
7. Phân bón chưa được cấp phép
Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
J&T Express Việt Nam - Các mặt hàng cấm gửi
8. Trang thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh cho người chưa được cấp phép
Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam; Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.
J&T Express Việt Nam - Các mặt hàng cấm gửi
9. Phụ gia thực phẩm chưa được cấp phép
Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.
J&T Express Việt Nam - Các mặt hàng cấm gửi
10. Sinh vật
Thực vật, động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ (bất luận ở trạng thái nào).
J&T Express Việt Nam - Các mặt hàng cấm gửi
11. Tiền, các loại kim khí quý và di vật, cổ vật, bảo vật
  • Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ);
  • Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quý hoặc các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quý, đá quý;
  • Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
J&T Express Việt Nam - Các mặt hàng cấm gửi
12. Đồ chơi nguy hiểm
Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội
J&T Express Việt Nam - Các mặt hàng cấm gửi
13. Các hóa chất và khoáng vật cấm kinh doanh
J&T Express Việt Nam - Các mặt hàng cấm gửi
14. Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi, gửi nhiều địa chỉ nhận; thư trong bưu gửi; thư có chứa vật phẩm hoặc hàng hóa
J&T Express Việt Nam - Các mặt hàng cấm gửi
15. Vật phẩm, hàng hóa khác cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc cấm kinh doanh
  • Tiền giả;
  • Bộ phận cơ thể người, hài cốt, xá lợi;
  • Sản phẩm, vật liệu có chứa amilăng thuộc nhóm amphibole;
  • Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường;
  • Ấn phẩm, học phẩm người mù;
  • Các vật phẩm, hàng hóa khác mà pháp luật của Việt Nam quy định cấm lưu thông, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh; cấm vận chuyển bằng đường bưu chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên tại từng thời điểm.
J&T Express Việt Nam - Các mặt hàng cấm gửi
16. Hàng hóa kinh doanh không có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật
* Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, dù là trước khi tiếp nhận, trong quá trình vận chuyển hoặc sau khi bàn giao hàng hóa, nếu J&T Express có cơ sở nghi ngờ hoặc phát hiện bưu gửi thuộc Danh mục hàng hóa từ chối vận chuyển nêu trên hoặc vi phạm quy định pháp luật thì J&T Express có quyền kiểm tra, từ chối cung cấp dịch vụ, xử lý bưu gửi hoặc trình báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được miễn trừ toàn bộ các khiếu nại, thiệt hại phát sinh từ hành vi không tuân thủ của Khách hàng.
J&T Express Việt Nam - Tra cứu cước vận chuyển
Shipment tracking - Easy in 1 touch Track & trace, contact shipper, COD management
Download Now 1.5.4 Version
x