Ứng dụng dành cho khách hàng

27-03-2018

Ứng dụng J&T Express dành cho khách hàng, thực hiện kiểm tra vị trí kiện hàng của bạn trực tiếp mọi lúc mọi nơi, thanh toán trực tiếp qua ứng dụng và xác nhận đơn hàng ngay khi nhận được hàng bằng điện thoại.