Tuyển dụng

Vị trí Khu vực Hạn nộp hồ sơ
Trợ lý Giám đốc cấp cao - Tiếng Trung bắt buộc Bình Dương , Hồ Chí Minh , Đồng Nai 31/12/2019
Tổng Đài Viên Full- time Hồ Chí Minh 31/10/2019
Nhân viên PR Hồ Chí Minh 31/10/2019
Kế toán thuế Hồ Chí Minh 31/10/2019
Nhân viên giải quyết bồi thường Hồ Chí Minh 31/10/2019
Tài xế văn phòng Hồ Chí Minh 15/10/2019
Giám sát Camera Hồ Chí Minh 31/10/2019
Nhân Viên Kinh Doanh Khách Hàng VIP (Chuyển Phát Nhanh) Hồ Chí Minh 02/11/2019

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI